Dr. Öğr. Üyesi AYŞEGÜL İSAL ARSLAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi AYŞEGÜL İSAL ARSLAN

T: (0282) 250

M aiarslan@nku.edu.tr

W aiarslan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Tıbbi Patoloji
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TIBBİ PATOLOJİ
Öğrenim Yılları:
Tez: (2013)
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. kafadar m. t. ., yalçın m., gök m. a., aktaş a., yürekli t. s., İSAL ARSLAN A., Intraparenchymal Leiomyoma of the Breast: A Rare Location for an Infrequent Tumor, European Journal of Breast Health, vol. 13, pp. 156-158, 2017.
Vaka Takdimi EBSCO Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. dindar H., İSAL ARSLAN A., ÖZNUR M., memenin pür tübüler karsinomunda sentinal lenf nodu metastazı, 27. ulusal patoloji kongresi (15.11.2017-18.11.2018).
2. dindar h., ÖZNUR M., İSAL ARSLAN A., bilateral mastektomi materyalinde eş zamanlı invaziv lobüler ve duktal karsinom, 27.ulusal patoloji kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
Tam metin bildiri
3. dindar h., İSAL ARSLAN A., ÖZNUR M., borderline brenner tümörü:nadir olgu, 27. ulusal patoloji kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
4. dindar h., ÖZNUR M., İSAL ARSLAN A., burun yerleşimli nadir deri eki tümörü: kondroid siringoma, 27.ulusal patoloji kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
5. dindar h., İSAL ARSLAN A., ÖZNUR M., EBV ile ilişkili midenin lenfoepitelyoma benzeri karsinomu, 27. ulusal patoloji kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
6. azatçam m., saygın t., CAN N., karaca s., ALTUN E., İSAL ARSLAN A., meckel divertikülü duvarında adenomyoma, 27. ulusal patoloji kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
7. İSAL ARSLAN A., dindar h., ÖZNUR M., nadir olgu: memede epidermoid kist, 27.ulusal patoloji kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
Tam metin bildiri
Üyelikler
ÇUKUROVA PATOLOJİ DERNEĞİ, Üye, 2014-.
TÜRK PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU, Üye, 2009-.